Gruppebilde bærekraft

Foto: Sit. Studenter fra prosjektet In My Experience, velferdstinget og ulike sosiale innovasjonsprosjekter i Sit Labs feirer at de har fått sine egne bærekraftsmål for en meningsfull studietid, på Dokkhuset i Trondheim 27. oktober.

Studentene har fått egne bærekraftsmål

Publisert: 28.10.2021

– FNs bærekraftsmål sier at alle har rett til utdanning. Vi har laget 12 bærekraftsmål for et meningsfullt studentliv, sier student Martine Louise Skulstad (25).

Skulstad studerer sosialt arbeid ved NTNU, og har i sommer og høst ledet arbeidet med å lage studentens bærekraftsmål

– Målene viser samlet sett hva studentene selv mener er viktig for å trives, sier hun.

Kunnskapsdepartementet har gitt 19,6 millioner kroner til å styrke studentene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim under og etter koronakrisen, med vekt på å skape sosiale tilbud. Skulstad er en av nærmere 80 studenter som med disse midlene har blitt ansatt som sosiale entreprenører av studentsamskipnaden (Sit), for å sette studentenes egne ideer ut i praksis.

Basert på manges erfaringer

Bærekraftsmålene er basert på studenters opplevelser av å være student i Trondheim på godt og vondt. Dette støttes opp av nærmere 500 studenters egne fortellinger, samlet inn gjennom et samarbeidsprosjektet mellom Studentsamskipnaden og Trondheim kommune, kalt In My Experience (IME).

– Det er 12 mål, hvor hvert enkelt går på et felt i livet som er viktig for at studenter skal kunne få så god livskvalitet som mulig, sier Skulstad.

Hun la frem målene under en forkonferanse til Folkehelsekonferansen, kalt "Unge sosiale innovatører – vårt håp for fremtiden", på Dokkhuset i Trondheim 27. oktober.

Godt verktøy

De 12 bærekraftsmålene er sosial tilhørighet, god psykisk helse, studerende trygghet, nærhet og kjærlighet, god fysisk helse, trygg økonomi, anerkjennelse, god seksuell helse, studentkultur, selvrealisering, tilstrekkelig hvile og forsvarlig bolig. 

– Det er utrolig gøy for oss i IME at erfaringene studentene deler med oss kan brukes til noe så konkret som bærekraftmålene. Jeg tror at studentenes bærekraftmål kan brukes til å jobbe mer målrettet mot å skape gode studentliv, sier prosjektleder for In My Experience, Siri Bjaarstad.

– Trygg i sin studiesituasjon

Mens mange av målene er nokså selvforklarende, krever andre kanskje litt nærmere beskrivelse. Hva er for eksempel studerende trygghet?

– Studerende trygghet er å føle seg trygg i sin studiesituasjon. For eksempel det å kunne snakke åpent om utfordringer man har på studiet, å kunne bruke tillitsvalgtkanalene man har, og at studentene tas med inn i arbeidet med å utvikle studieprogrammene, sier Martine Louise Skulstad.

Hennes personlige favoritt er nærhet og kjærlighet.

– For meg er det viktig å ha gode og dype relasjoner til de rundt meg. Jeg skal bli sosionom, sier hun.

Noe konkret å vise til

Hun forteller at essensen i modellen er å gi studentene noe konkret å vise til når livet blir vanskelig.

– Mange av oss vet ikke hva vi skal gjøre når livet blir litt krevende. Vi får høre at når du er student så skal du forvente å ha en dårlig bolig, studere til langt på natt og slite med økonomien. Bærekraftmålene handler om at vi ikke skal tolerere at dette skal forventes, sier Martine. 

Martine Louise Skulstad

Foto: Sit. Martine Louise Skulstad viser frem studentenes bærekraftsmål på konferansen "Unge sosiale innovatører – vårt håp for fremtiden", på Dokkhuset i Trondheim 27. oktober.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.