Hva skaper gode studentliv?

IME ønsket å utforske hva som skaper gode studentliv. Forskning, tiltak og nyansering av debatten kring studenters psykiske helse og livskvalitet har stått i sentrum. Studentenes egne erfaringer har vært selve kjernen i prosjektet. Samskapingsprosesser på tvers av sektorer og sammen med studenter, for å finne treffsikre tiltak, det har vært selve håpet for en fremtid der studenter kan bruke sine ressurser for å skape bedre studentliv, av studenter, for studenter.

Her kan du lese og laste ned hele oppsummeringen av prosjektet mellom 2020-2023, 

Hva skaper gode studentliv IME Oppsumering 2020-2023.pdf

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.