Mer om IME-prosjektet

Hva vet vi egentlig om hvordan det oppleves å være student, og hva skaper gode studentliv?

Gjennom tradisjonelle undersøkelser som Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) har vi god kjennskap til hvor mange av studentene våre som sliter. Det vi derimot vet mindre om er hva det er som gjør at de har det bra, trives, mestrer og opplever mening. For at vi skal kunne forebygge psykiske helseutfordringer og styrke studenthelsa er det derfor viktig å få kunnskap om mer enn bare problemer og symptomplager – vi må begynne å snakke med studentene om deres hverdagsliv!

Erfaring er til for å deles, og som student er du ekspert på ditt eget liv. Derfor har et bredt mangfold av studenter vært med i dette prosjektet fra første stund. In My Experience skal utvide kunnskapen om studenters livskvalitet og psykiske helse ved å spørre studentene om deres erfaringer. Studentlivet er mer enn tall, og vi spør fordi vi vil vite hva som ligger bak tallene og hva som skaper god livskvalitet.

Sammen skaper vi helsefremmende studentliv!

Del din erfaring

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.